Bättre luftkvalité

Rätt luftfuktighet har en positiv effekt på människors hälsa eftersom bl a dammbildning och statisk elektricitet reduceras.

Torr luft kan förorsaka problem för både produktion och lagring i de flesta industrier.


Renare vatten

Våra vattenreningsanläggningar renar det inkommande vattnet från salter och metaller med 99%. Övriga föroreningar såsom bakterier, virus, radioaktiva och cancerogena ämnen m m renas med ca 92-99%.

Det är det vattnet vi vill ska befukta lokalerna!


Företag och industrier

De flesta företag och industrier är i behov av att hålla en optimal fuktnivå i sina produktions- och lagerlokaler.

Luftfuktigheten är mycket viktig hos bl a tryckerier, pappersbruk, elektronikföretag, läkemedel- och livsmedelsindustrin.

Installation, Service & Underhåll

Vi utför självklart service och underhåll enligt serviceavtal på alla anläggningar vi installerar.
För att hålla luftbefuktningsanläggninarna i toppklass flera år framöver krävs tillsyn och utbyte av komponenter och filter med jämna mellanrum. Detta för att ni som kund ska få den exakta luftfuktighet ni behöver till er verksamhet och för att systemet ska kunna nyttjas av flera generationers personal.

Våra produkter